سرمایه گذاری

سرمایه گذاری آب

Investment.jpg
نگاهي ويژه براي تحقق اهداف سرمايه گذاري (خارجي و داخلي)
و خصوصي سازي  در حوزه آب و آبفا
 
 
    پيش بيني ناسا از شرايط آب و هوائي كشور براي 50 سال آينده ، تغييرات جوي ، خشكسالي ، بالا رفتن حرارت كره زمين و افزايش آلودگيهاي منابع آب ، شرايط بسيار دشوار و اسفباري را در تامين آب پيش رويمان قرار خواهد داد. كارشناسان و صاحبنظران حرفه اي اطمينان دارند كه اگر از هم اكنون نگاه ويژه اي براي مديريت منابع آب صورت نپذيرد هزينه هاي بسيار هنگفتي را در  آينده اي نه چندان دور بايد مصروف تامين آب نموده و اين خود مكمل موارد ذكر شده ميگردد .   وضع موجود منابع آب ، مصارف و برداشتهاي نا متعارف و همچنين آلودگي روز افزون منابع آب كشور ، ضرورت مديريتي نوين ، صحيح و حرفه اي از منابع آب را در كشور اجتناب ناپذير نموده است.  برنامه ريزي و اتخاذ تدابير مناسب در مديريت منابع و مديريت مصارف با  بهره مندي از ظرفيت هاي تخصصي و ارائه راهكارهاي عملياتي و اجرايي از مهمترين ضروريات بوده و حركت در مسير تحولي هدفمند  را به منظور مديريت منابع آب طلب مي نمايد.
با نگاه به نحوه مديريت منابع و مصارف آب و شيوه هاي نوين مديريت در جهان و با توجه به رويكرد جهاني در استفاده از تكنولوژيهاي نوين و نانو تكنولوژي، ضرورت صيانت تخصصي و مطلوب از منابع آب در كشور اجتناب ناپذير است. 
وضعيت موجود ما را به سمتي هدايت ميكند كه ميبايست از ظرفيتها به نحو احسن استفاده نمود. در شرايط حاضر سرمايه گذاري در حوزه آب و آبفا بدلائل گوناگون كمرنگ بوده. اين در شرايطي است كه با مديريتي منسجم ، بطور عملي و برنامه ريزي شده ميتوان سرمايه گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي را ترغيب به ورودي مناسب در اين حوزه نمود .
بايد بستر گذر از بحران را با ارائه راهكارها و سياستهاي حرفه اي ، تخصصي در امر سرمايه گذاري و خصوصي سازي فراهم نمود .  ديگر فرصتي براي سعي و خطا در مديريت منابع آب كشور نداريم .  كليه مديران در حوزه هاي مختلف تخصصي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي  لازم است به طور اضطرار اين موضوع مهم را  رصد نموده و با  نگاهي نو و حرفه اي تر  مديريتي ويژه را در شرايط جاري تجربه نمايند.
  دنياي حاضر ، دنياي ديجيتال و دنياي تحولات سريع است.  بايد  با  نگاه به شيوه منطق ديجيتال در فضاي سازمان يافته موضوعات تخصصي آب را نگريسته و بر مبناي آن اتخاذ تصميم نمود  .   براي رسيدن به اهداف ، گذر از منطق آنالوگ در فضاي مجازي لجام گسيخته و رها شده ، اجتناب ناپذير است .
به همين خاطر  ضروري است در شرايط حاضر توجهي ويژه به اين امر بنمائيم.
 
موارد كليدي و ضعفهاي موجود جلب توجه و جذب سرمايه­ گذاران داخلي و خارجي در حوزه آب و آبفا بشرح زير است :
  1. عدم توجه مطلوب به مديريت تخصصي جذب سرمايه گذاران خارجي و فاينانس طرح ها و پروژه ها در حوزه آب و آبفا و غفلت از فرصت­هاي مقطعي و زماني براي بهره­مندي لازم  از اين پتانسيل­هاي ارزشمند مبرهن و آشکار است.
  2. احساس نياز صنعت آب و آبفا در شرايط جاري براي جلب توجه سرمايه گذاران و فاينانسرها به منظور برون رفت از مشکلات و تنگناهاي جاري و شکاف­هاي موجود به طور عملي و دستيابي به اهدافي روشن از انتظارات آشکار حوزه آب و آبفا بوده و نيازمند حرکتي هوشمندانه و مدبرانه است.
  3. شرايط جاري کشور ، ما را ملزم ساخته تا با رويکردي جديد و نگاهي نو با تدبير لازم و با نگرشي هوشمندانه در عرصه بهره­مندي از پتانسيل­هاي جذب سرمايه براي طرح­ها و پروژه­ها قدم گذاريم ، لذا قبل از تبيين، تصويب و تدوين هرگونه دستورالمل اجرايي بايد بنيان و ساختار اصولي جذب سرمايه و سرمايه گذاري با سياستگذاري معقول و تخصصي توسط صاحبنظران و صاحبان انديشه در حوزه سرمايه گذاري شكل گيرد (تدوين مصوبات غيرحرفه­اي مسير رسيدن به اهداف را دشوارتر ساخته و وزارت نيرو را از اهداف مورد انتظار دور مي سازد).
  4. صاحبنظران در حوزه جذب سرمايه هاي خارجي واقفند که سرمايه گذاران و فاينانسرها با نگاهي هوشمندانه انتظار ورودي شفاف در هر حوزه سرمايه گذاري را داشته و مسيري قابل اعتماد و خارج از موانع دست و پاگير را انتظار دارند لذا وجود هرگونه مانع اخذ مجوزهاي مرتبط با طرح و پروژه­ که مسير سرمايه گذاري را طولاني نمايد (مانند مجوزهاي حقوقي، تملک اراضي، محيط زيست، رفع معارضين اجتماعي، آب، برق، گاز، گمرک، ميراث فرهنگي، ترددها، تسهيلات رواديد و ...) عدم اطمينان سرمايه گذار را حاصل آورده و سرمايه گذار قطعاً از آمدن در اين مسير منصرف خواهد شد. لذا براي هر طرح و پروژه بايد با رويکردي جديد ، شفاف و عملياتي طرح­هاي آماده واگذاري مشخص و اخذ مجوزهاي مذکور در فرصت زماني مورد  انتظار توسط کارفرما تعهد گردد.
  5. سرمايه گذار بايد به هنگام انتخاب طرح و پروژه از اعطاي مشوق­هاي هر طرح ،همچنين منابع اخذ تسهيلات و ... مطلع گرديده و با توجه به شرايط هر طرح و پروژه حصول اطمينان از تضامين را داشته باشد. هر گونه عدم شفافيت در موارد مذکور منجر به نگاهي منفي و سلب اطمينان خواهد شد.
  6. بازگشت سود و سرمايه و شفاف بودن گردش مالي براي هر طرح و پروژه در يک سيکل زماني مشخص  از انتظارات سرمايه گذار مي باشد . لذا تهيه فلوچارتي از روند سرمايه گذاري و روند بازگشت سود و سرمايه بايد براي هر طرح و پروژه براساس شرايط هر طرح و پروژه به طور شفاف آماده ارائه باشد.
   
      پيشنهادات جهت حرکت در مسيري هوشمندانه براي جذب سرمايه خارجي و فاينانس :
الف- سياست گذاري عالي وزارت نيرو در حوزه سرمايه گذاري در بخش هاي آب و برق بايد به تفكيك صورت پذيرد. چرا كه شرايط متفاوتي در هر يك از بخش­هاي مذكور حاكم است و نگاه يكسان در دو بخش آب و برق در حوزه سرمايه گذاري ، نتايج نامطلوبي را متوجه وزارت نيرو خواهد نمود. لذا سياست گذاري در حوزه آب بايد به صورت مجزا  و توسط گروهي از صاحب نظران متخصص در سرمايه گذاري به رياست مقام عالي وزارت و قائم مقامي معاون محترم آب و آبفا انجام پذيرد.
ب- يكي از صاحب نظران در امر سرمايه گذاري و فاينانس از طرف معاون محترم آب و آبفا به عنوان مجري يا مدير اجرايي سرمايه گذاري و فاينانس در بخش آب و آبفا به وزير محترم پيشنهاد مي گردد. مقتضي است اختيارات لازم به فرد مذكور جهت اجراي سياست­هاي ابلاغي تفويض گردد.
ج- در نگاهي غيرمتمرکز در بخش هاي آب و آبفا و ستاد وزارت نيرو ، مسير ورود سرمايه گذار و فاينانسر از  طريق مناقصه تعريف شده و اعتقاد بر اين است كه بايد اين مسير براي اطمينان و عدم هر گونه ابهام طي گردد. لازم است بيان شود که در وزارت نفت و مجموعه هاي پيشرو در امر جذب سرمايه گذار، با روشن شدن مسير راه سرمايه گذاري و همزمان با ارائه پيشنهاد و انتخاب طرح يا پروژه، اكثر سرمايه گذاريها از طريق مذاكره و توافق عملياتي مي گردد. (براي پروژه هاي بزرگ و كم رقيب قطعا مسير بايد از طريق تفاهم عملياتي گردد .)
 
بايد نگاه ها و شيوه هاي برخورد با سرمايه گذار در حوزه آب و آبفا عوض شود. حصول اطمينان از عملكرد مجري (مدير اجرايي) و حركت در مسيري شفاف با اختيارات لازم مي­تواند سكوي پرش براي استفاده از ظرفيتهاي سرمايه گذاران شده و راهگشاي جلب سرمايه گذار و فاينانسر باشد . سرمايه گذاران بخش خصوصي خارجي براي سرمايه خود مديريت زماني و پولي دارند و اغلب منتظر مناقصات غير متمركز داخلي نمي­باشند و حتي ممكن است اطلاعي از مناقصه وزمان آن و... كسب ننمايند  اين مهم بايد مورد توجه قرار گيرد .
 
تهیه و تنظیم: علیرضا نوری
 
 
 

1356604543475837012complex-flowchart1.jpg
نمودار راهنماي روند سرمايه گذاري
در حوزه آب و آبفا

 

روند پیشنهادی برای جذب سرمایه در حوزه آب و آبفا را از اینجا دانلود کنید.