خبر

ابلاغ حکم وزیر نیرو
1396/03/03
جناب آقای مهندس چیت چیان، وزیر محترم نیرو، طی حکمی، جناب آقای دکتر امانی مدیر کل محترم دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا را به عنوان عضو اصلی حقوقی شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی آب کشور، به مدت 4 سال منصوب نمودند.