خبر

اقدامات شاخص بخش آب در سه سال فعالیت دولت یازدهم
1395/06/10
با اهتمام ویژه دولت یازدهم به موضوع آب، شرکت مدیریت منابع آب ایران در زمینه فعالیت‌های غیرسازه‌ای و سازه‌ای، تصویب و اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی را که یکی از شاخص‌ترین اقدام‌های غیرسازه‌ای بخش آب محسوب می‌شود، آغاز کرد.
طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی با توجه به مصوبه شورای عالی آب، اقدام مشترکی بین وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که به همراه وزارت نیرو باید در خصوص مدیریت مصرف آب پیاده شود.
بر اساس این طرح، سال گذشته به میزان 475 میلیون متر مکعب، در چهار سال آینده به میزان 11 میلیارد متر مکعب و پس از 20 سال به میزان 110 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی کنترل خواهد شد.
نکته قابل توجه این است که پیش از دولت یازدهم، متوسط سالیانه انسداد چاه‌های غیرمجاز در راستای اجرایی شدن این طرح، دو هزار و 283 حلقه بود، اما در دولت یازدهم تعداد پنج هزار و 853 حلقه چاه غیرمجاز مسدود و مسلوب المنفعه شد.
همچنین متوسط سالیانه نصب کنتور بر روی چاه‌ها پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید دو هزار و 105 دستگاه بود، اما در طول سه سال عملکرد دولت یازدهم، این رقم به 13 هزار و 918 دستگاه افزایش یافته است.
از سوی دیگر در حالی که متوسط سالیانه حجم آب صرفه جویی شده ناشی از انسداد چاه‌ها قبل از دولت یازدهم تنها 152 میلیون مترمکعب بوده است، اما اینک این رقم به 304 میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
*تشکیل گروه‌های گشت و بازرسی
در همین راستا گروه‌های گشت و بازرسی تشکیل شد که نتیجه فعالیت‌های آن‌ها در اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی منجر به عملکرد درخشان 98 درصدی شد.
قابل ذکر است تعداد 11 هزار و 921 حلقه چاه غیرمجاز در سه سال گذشته مسدود شد که کنترل اضافه برداشت آب به میزان 844 میلیون و 300 هزار مترمکعب را به دنبال داشت.
باید تصریح کرد طی این مدت، نصب (GPS) بر روی دستگاه‌های حفاری از عملکرد 64 درصدی (مطابق برنامه) برخوردار، تعداد 15 هزار پرونده اصلاح و تعدیل پروانه‌های برداشت آب تشکیل و 12 هزار و 405 متر چاه پیزومتری حفر شد.
پیزومتر، چاهی است به قطر ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر که در داخل آن جدار فلزی یا پلاستیکی به قطر ۵ تا ۱۵ سانتیمتر قرار داده شده است. حفر و تجهیز پیزومترها مشابه دیگر چاه‌هاست و از آن‌ها به دلیل مخارج کمترشان بیشتر و در مرحله اکتشاف استفاده می‌شود.
*عملکرد دولت یازدهم در حوزه طرح و توسعه
بهره برداری از 14 سد مخزنی با ظرفیت حجم آب قابل تنظیم سالیانه یک میلیارد و 541 میلیون متر مکعب و حجم مخزن سه میلیارد و 409 میلیون مترمکعب در طول سه سال فعالیت دولت یازدهم از فعالیت‌های شاخص بخش آب بوده است.
سدهای ذکر شده شامل سد فرخی قاین در خراسان جنوبی، سد ماشکید 1 (علیا) در سیستان و بلوچستان، سد رودبال دارآب (بردنو) در استان فارس، سد سرابی تویسرکان در همدان، سد شهر بیجار (آیت الله بهجت) در گیلان، سد مروک در لرستان، سد ایوشان در لرستان، سد سورک (دهنو) در چهارمحال و بختیاری، سد زیویه در کردستان، سد سررود (قره تیکان) در خراسان رضوی، سد سیمره (هینی مینی) در ایلام، سد سراب گیلانغرب در کرمانشاه، سد تنگ حمام (شهدای گمنام) در کرمانشاه و سد حوضیان در لرستان است.
همچنین در این مدت، آبگیری از پنج سد مخزنی کوچری (دستگاه اجرایی آب تهران)، چهچهه (دستگاه اجرایی آب خراسان رضوی)، عباس آباد کیله (دستگاه اجرایی آب کردستان)، داریان (دستگاه اجرایی شرکت آب نیرو) و ایوان (کنگیر) (دستگاه اجرایی آب ایلام) با ظرفیت مجموع حجم آب قابل تنظیم سالیانه یک میلیارد و 470 میلیون مترمکعب و حجم مخزن 600 میلیون مترمکعب اجرایی شد.
بهره برداری از 125 هزار و 626 هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی و 21 هزار و 988 هکتار شبکه آبیاری و زهکشی فرعی در طول فعالیت دولت یازدهم از اهم فعالیت‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران در جهت افزایش بهره وری آب در زمین‌های کشاورزی بوده است.
منبع :روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران