خبر

جلسه معارفه خانم دکتر زهرایی
1397/02/16
طی جلسه ای به ریاست آقای دکتر سروش ، معاون محترم وزیر نیرو در امور آب و آبفا، و با حضور خانم دکتر زهرایی، مدیر کل دفتر،  آقای دکتر امانی( مدیر کل پیشین دفتر)  و اعضای دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای دکتر امانی، خانم دکتر زهرایی مورد معارفه قرار گرفتند.
در این جلسه آقای دکتر امانی سخنانی در خصوص تشکر از همکاران ایراد داشتند و آقای دکتر سروش از خدمات ایشان تقدیر به عمل آوردند و رسما خانم دکتر زهرایی به عنوان مدیر کل دفتر معرفی شدند.