خبر

سیل در استان سمنان
1395/06/14
مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای سمنان گفت: وقوع بارش شدید در منطقه حسین آباد کالپوش از توابع شهرستان میامی، منجر به طغیان رودخانه قوشه دگرمان و وقوع سیل شد که به بخشی از روستاهای این منطقه خساراتی وارد آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای سمنان مهندس ریاضی افزود: این بارش از ساعت 4 صبح دوازدهم شهریورماه شروع و شدت آن موجب جاری شدن سیل شد که در پی این بارش، سیلاب در ساعت 6:30 صبح آغاز و حداکثر دبی سیلاب به میزان 6/5 مترمکعب در ثانیه در ساعت 10:30 به ثبت رسید.

وی با اشاره به اینکه تداوم بارش های پراکنده به مدت 10 ساعت ادامه داشت ادامه داد: براساس محاسبات اولیه، حجم رواناب تولیدی حاصل از این سیلاب 0/106 میلیون مترمکعب برآورد شده است.

شایان ذکر است احداث سد مخزنی کالپوش و تأسیسات وابسته به آن که با هدف تنظیم و کنترل سیلاب های رودخانه حسین آباد و رودخانه قوشه دگرمان ساخته و آبگیری شده، موجب کاهش خسارات کلی به روستاهای این مناطق شده است.
منبع:روابط عمومی شرکت آب منطقه ای سمنان