خبر

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا وزارت نیرو:
1396/10/26
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا وزارت نیرو، توسعه فعالیت اقتصادی کشور را مشروط بر تأمین آب مورد نیاز دانست و گفت: برنامه‌ها و اقدامات اجرایی باید در جهت افزایش بازدهی نهایی نهاده آب، عمل کنند.
دکتر "رضا امانی" مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا وزارت نیرو در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون) با بیان این مطلب گفت: اصلاحات ساختار اقتصادی بایستی در مسیر حداکثرسازی بازده اقتصادی منابع محدود تولید، جهت گیری نماید.
وی با بیان اینکه در کشور ما، با توجه به شرایط اقلیمی حاکم، آب یکی از اصلی‌ترین منابع محدود تولید است، افزود: لازم است برنامه‌ها و اقدامات اجرایی در جهت افزایش بازدهی نهایی نهاده آب، عمل کنند.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا وزارت نیرو ادامه داد: درصورتی که بازدهی نهایی نهاده آب در بخش‌های اقتصادی کشور به حد مطلوب برسد، می‌تواند منشأ اثرات زیر در بخش آب و اقتصاد ملی شود که از جمله آن‌ها می‌توان به این موضوع که با اعمال اصلاحات اقتصادی، بهره وری آب فیزیکی (میزان تولید به ازای هر متر مکعب آب مصرفی) و بهره وری ریالی آب که لازمه لایتغیر مدیریت ملی آب کشور بوده و افزایش می‌یابد اشاره کرد.
وی در ادامه گفت: در این صورت با منابع آبی موجود، هم از نظر مقدار و هم از نظر ارزش، تولید بیشتری خواهیم داشت.
رضا امانی در ادامه توسعه هر فعالیت اقتصادی در کشور را مستلزم تأمین آب دانست و اذعان داشت: با اعمال اصلاحات اقتصادی و افزایش بهره‌وری آب، با حفظ سطح تولید کنونی، آب مازاد ایجاد خواهد شد که در این صورت آب مورد نیاز برای فعالیت‌های مختلف تأمین خواهد شد و زمینه ایجاد اشتغال بیشتر مهیا می‌شود.
وی لازمه توسعه صادرات را وجود مزیت نسبی از جمله، هزینه تمام شده رقابتی دانست و افزود: اصلاحات اقتصادی در مرحله تأمین آب و هم چنین مصرف کمتر آب در مرحله تولید محصول، موجب کاهش هزینه تمام شده محصولات صادراتی و در نتیجه توسعه صادرات خواهد شد.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقاء بهره وری آب و آبفا وزارت نیرو در ادامه، لازمه اصلاح نظام تخصیص و باز تخصیص آب را اصلاح ساختار اقتصادی و تعرفه‌ای آب بیان دانست و خاطر نشان کرد: این اقدامات موجب اصلاح نظام تأمین و مصرف آب و همچنین جلب و توسعه سرمایه گذاری در بخش آب می‌شود.