خبر

کنفرانس آب های زیر زمینی استرالیا 2017
1395/09/02
مرکز ملی آموزش و تحقیقات آب های زیرزمینی استرالیا بعد از برگزاری موفقیت آمیز کنفرانس 2015 این کنفرانس که کنفرانسی دو ساله می باشد، را در تاریخ 23-21 تیر ماه 1396 (13-11 جولای 2017) در شهر سیدنی استرالیا برگزار خواهد کرد.
 این مرکز در سال 2009 توسط دولت استرالیا به عنوان یک مرکز برتر با بودجه مشترک شورای تحقیقات استرالیا و کمیسیون ملی آب تاسیس گردید. شعار این کنفرانس در سال 2017 « آینده آب های زیرزمینی : از علم تا عمل» می باشد. هم اکنون فراخوان مقاله برای این کنفرانس آغاز گردیده و علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات خود در زمینه های زیر به آدرس
مراجعه نمایند.
1- ایجاد ابتکار عمل های آب های زیرزمینی
2- علم آب زیرزمینی و نوآوری های آینده
3- مسائل میان رشته ای آب های زیرزمینی
3- منابع آب زیرزمینی و تغییرات اقلیمی
4- انرژی و آب های زیرزمینی
5- کیفیت آب های زیرزمینی و بهداشت انسانی

منبع خبر: شبکه خبری آب ایران