اولين همايش ملي عرضه و تقاضاي آب شرب و بهداشت،‌ چالش ها و راهكارها
برگزاري همايش از:1395/07/27
برگزاري همايش تا:1395/07/28
حوزه هاي موضوعي تحت پوشش:
محل برگزاري: دانشگاه صنعتی اصفهان
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان
حاميان همايش:
مهلت ارسال مقاله: 1395/07/03
محورهاي همايش:

1- مدیریت عرضه آب شرب و بهداشت

1-1- صیانت از منابع موجود

1-2- تنوع بخشی به روش­ های تامین و توزیع آب

1-3- ارتقاء کمی و کیفی پتانسیل­ های موجود در تامین آب

1-4- پیشگیری از برداشت­ های غیر قانونی

1-5- پیشگیری از آلودگی کیفی منابع آب

1-6- حفظ حریم تاسیسات

2- مدیریت تقاضای آب شرب و بهداشت

2-1- از دیدگاه فنی و مهندسی

2-2- از دیدگاه فرهنگی

2-3- از دیدگاه ابزاری

2-4- اقتصاد آب

3- قوانین و استانداردهای حاکم بر تامین و توزیع آب

3-1- استانداردهای کیفی منابع و مصارف

3-2- استانداردهای کمی منابع و مصارف

3-3- استانداردهای تجهیزات آب بر و آب پخش

3-4- چالش ­های موجود در مباحث قانونی و استانداردهای مورد استفاده یا مورد نیاز در سیستم تامین و توزیع و مصرف آب شرب و بهداشت

4- قوانین و حقوق آب

4-1- محدودیت­ ها

4-2- الزامات

4-3- چالش­ ها

4-4- نیازها

5- فناوری ­های نوین عرضه و تقاضای آب

5-1- مهندسی کنترل و پایش و کاربرد ابزار دقیق در سامانه­ های آب و فاضلاب

5-2-GIS  و RS در سامانه­ های آب و فاضلاب

5-3- هوشمندسازی سامانه­ های آب و فاضلاب

6- آثار زیست­ محیطی عرضه و تقاضای آب شرب

6-1- بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب و آب خاکستری

6-2- مدیریت آب­ های نامتعارف

6-3- احیا و تعادل­ بخشی به منابع آب

وب سايت: www.water-iut.ir