7امين کنفرانس بين المللي مدیریت یکپارچه ریسک سوانح
برگزاري همايش از:1395/07/10
برگزاري همايش تا:1395/07/12
حوزه هاي موضوعي تحت پوشش:
محل برگزاري: اصفهان
برگزار کننده: انجمن مهندسی زلزله ایران
حاميان همايش:
مهلت ارسال مقاله:
محورهاي همايش:

1. Resilient Societies, Cities and Infrastructures

a. Lessons learnt from past disasters
b. Resilience criteria of cities and infrastructures
c. Resilience modeling

2. Risk Reduction and Sustainable Development

a. Social and economic factors
b. Creating demand for safety among public
c. Building code implementation
d. Coping capacity building
e. Mitigation strategies and planning
f. Urban planning for disasters
g. Role of women in disaster preparedness

3. Climate Change and Environment

a. Integrating with climate change and development goals
b. Energy, water, food and poverty nexus in the face of climate uncertainty
c. Water resource management
d. Water security and environment
e. Modeling environmental change
f. Financing in water resource management

4. Risk Governance Frameworks for Disaster Risk Management

a. Integrated risk governance
b. Role of scientists, government and people for implementation of Sendai
c. Risk communication and participatory stakeholder processes

5. Integrated Disaster Risk Management: Emerging Tools and Implementation Cases

a. Natural and anthropogenic hazard and risk modeling
b. Risk and contingency planning
c. Na-Techs and natural hazard threats to critical infrastructure
d. Industrialization, land use and technological hazards
e. Multi-hazard approaches
f. Human loss and casualty estimation

6. Economic Loss Estimation and Disaster Insurance

a. Direct economic loss estimation
b. Catastrophe risk financing mechanisms
c. Fiscal resilience
d. Business interruption and supply chain vulnerability

7. Disaster Response

a. Role of non-states agencies (NGOs) in disasters
b. Role of international agencies and donors
c. Centralized top-down disaster response and efficiency
d. Monitoring and managing long term impacts of disasters
e. How to cope with refugees and displaced persons in disasters
f. Emergency and crisis management
h. Disaster restoration, revitalization and regrowth

 
وب سايت: http://www.idrim2016.com