تماس با ما

آدرس و تلفن دفتر

آدرس:
تهران، خيابان ولي عصر، ابتداي بزرگراه نيايش، پلاك 4 - ساختمان وزارت نيرو- طبقه ششم- دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا.
تلفن: 81606384      
فکس:81606392
پست الکترونیک:  wdm@moe.gov.ir


برای ارسال پیام از فرم زیر استفاده کنید.

ارسال پیام مستقیم

نام،سمت،شماره مستقیم و پست الکترونیک همکاران

دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا
پست الکترونیک شماره مستقیم سمت   
amani@moe.gov.ir 81606383 مديركل آقاي رضا اماني
soltani@moe.gov.ir 81606388 معاون مدیرکل آقاي شكور سلطاني
a.noori@moe.gov.ir 81606992 رئيس گروه سرمايه گذاري و خصوصي سازي آقاي عليرضا نوري
ebrahimzadeh@moe.gov.ir 81607050 - آقاي سعيد ابراهيم زاده
mirvahabi@moe.gov.ir 81606384 مسئول دفتر خانم فتانه سادات ميروهابي
  81606392 فکس  
گروه بهبود بهره وری آب و آبفا
h-mousavi@moe.gov.ir 81606386 رئيس گروه آقاي سيدحميد موسوي
ashrafi@moe.gov.ir 81607374 كارشناس آقاي پارسا اشرفي مقدم
rkhosravi@moe.gov.ir 81607711 كارشناس آقاي رضا خسروي
گروه اقتصاد و سرمايه گذاري آب و آبفا
khazei@moe.gov.ir 81606381 رئيس گروه آقاي شانتيو خزايي كوهپر
l.bayari@moe.gov.ir 81607916 كارشناس خانم ليلي بياري
  81606074 كارشناس آقاي يوسف حسني
m.babaee@moe.gov.ir 81606385 كارشناس خانم معصومه بابايي
گروه مديريت مصرف و توسعه فناوري هاي نوين آب و آبفا
mikaeeli@moe.gov.ir 81606396 رئيس گروه آقاي محمد ميكائيلي
montazeri@moe.gov.ir 81606389 كارشناس آقاي محسن منتظري كفشگر